Nyfiket lyssna

Jag har en önskan och vision om att skapa goda förutsättningar för en god psykisk hälsa genom hela vårt skolsystem men för det krävs mod att reflektera över hur vi gör och att nyfiket lyssna på vad alla fantastiska barn vi möter, varje dag, har att förmedla till oss!

Med ledord som jämlik maktbalans, delaktighet och inflytande, tillitsfulla relationer och "det kompetenta barnet" vill jag bidra till reflektion över hur vi i mötet med barnen/eleverna kan skapa goda förutsättningar för välmående och hälsa.

Jag föreläser och bloggar om hur vi kan skapa ett förebyggande arbete som bidrar till att minska psykisk ohälsa.

Besök bloggen Nyfiket lyssna

Mina inspirationsföreläsningar och utbildningar riktar sig till förskollärare och lärare inom alla årskurser.

Jag erbjuder allt från 60-120 minuters föreläsningar till halv- eller heldagsutbildningar med workshops. Dessa utformas efter era önskemål och behov.

Nyfiket lyssna - en föreläsning om att skapa möten med likvärdighet och nyfikenhet i fokus. Kan upplevas enkelt i många fall men hur gör vi när mötet utmanar oss? I denna föreläsning vill jag ge verktyg att möta barnen respektfullt även i de situationerna. 120 minuters föreläsning inkl. paus. 

Möta barn i en ny tid - det sker stora förändringar i vår värld och i vårt samhälle nu. Hur möter vi barnen i en tid då de i många fall har mer kunskap än oss vuxna? 60 eller 120 minuters föreläsning inkl. paus.

För mer information och bokningar kontakta mig: info@verobalans.se

Veronica Nytomt