Välkommen!


Genom mitt företag vill jag bidra till att skapa god psykisk hälsa. Med mina föreläsningar vill jag inspirera dig till att göra små förändringar som kan skapa bättre balans i tillvaron och goda förutsättningar för ett större välmående.

Mitt företag består av två delar:

Den ena vänder sig till dig som är mitt i en stressig tillvaro och vill hitta verktygen till att skapa bättre balans i vardagen - Vardagsbalans

Den andra delen vänder sig till förskollärare och lärare, där vill jag inspirera till att göra tankevändor kring hur vi, i mötet med barnen kan skapa goda förutsättningar att utveckla god psykisk hälsa - Nyfiket lyssna

Kontakt:
Veronica Nytomt
info@verobalans.se

Om mig

Jag heter Veronica Nytomt  är 35 år och kommer från Värmland och bor här tillsammans med min man och våra två barn. Jag är förskollärare och har arbetat inom yrket sedan 2006. 2016 startade jag företaget Verobalans där jag föreläser och utbildar kring att skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa.

I mars 2013 tog mitt liv en ny vändning då jag blev sjukskriven en längre tid för utmattningssyndrom. Genom mina föreläsningar vill jag dela med mig av mina erfarenheter och lärdomar jag gjort på vägen till ett mer hållbart sätt att förhålla mig till mig själv och mitt sätt att leva. De erfarenheter jag gjort har jag även kunnat koppla ihop med mina erfarenheter av att möta barn i mitt arbete som förskollärare och hur vi i mötet med barnen kan påverka deras utveckling av god psykisk hälsa.